A-kasse

Home / A-kasse

Skal jeg melde mig ind i en a-kasse? Der er mange gode grunde til at blive medlem af en a-kasse. Næsten alle arbejder inden for fag, hvor der kan opstå nedskæringer i bemandingen, eller hvor man er i risiko for at blive afskediget af den ene eller anden årsag. Det er derfor hensigtsmæssigt at melde sig ind i en a-kasse, som er en statsstøttet organisation, der forsikrer dig mod arbejdsløshed. Det vil sige, at hvis du skulle gå hen og bliver afskediget på dit arbejde, træder a-kassen ind og hjælper dig med at få udbetalt dagpenge.

Forskellige a-kasser på markedet

Der findes mange forskellige slags a-kasser på markedet, og rigtig mange er desuden tilknyttet specifikke fagforeninger, hvorfor du bør undersøge begge dele i forhold til din branche. I Danmark findes der ca. 30 statsanerkendte a-kasser, og hver a-kasse kan variere med hensyn til kvalitets- og serviceniveau. Dette skyldes, at a-kasser er private organisationer, der hver især beslutter, hvordan de skal fungere, på trods af at disse er statsstøttede. Du kan nemt skifte a-kasse, hvis der er noget, du er utilfreds med. Det fungerer på den måde, at du meddeler din nye a-kasse, hvor du var medlem tidligere, og herefter sørger de for din udmeldelse. hvis du ønsker at sammenligne fagforeninger og a-kasser kan du gå til siden www.allefagforeninger.dk.

Danmarks mange A-kasser sikrer økonomisk tryghed for mange danske lønmodtagere. Et medlemskab i en A-kasse giver dig efter en vis tid ret til dagpenge, hvis du skulle blive ledig, orlovsydelse for børnepasning, efterløn til ældre og meget andet. Dog kan der være årsager til at skifte fra en A-kasse til en anden. Én kan være, at du har indset, at din nuværende A-kasse ikke er specialist på dit fagområde, og at du foretrækker en A-kasse, som er. Eller måske er du begyndt indenfor en ny branche og vælger derfor en A-kasse, som matcher denne. Økonomien kan også være en afgørende faktor. Priserne på medlemskontingentet kan variere en del, og de såkaldte tværfaglige A-kasser med en medlemskreds fra forskellige fagområder er ofte billigere end de fagspecifikke, som retter sig til bestemte arbejdsgrupper såsom specialarbejdere, pædagoger etc.

Tag dig tid til at undersøge

Tag dig tid til at undersøge de forskellige A-kasser og hvilken service, de kan tilbyde dig. Uanset hvilken A-kasse du går over til, behøver du ikke være urolig for dine nuværende fordele. De ydelser, du har optjent hos din gamle A-kasse, overføres automatisk til den næste. Når du har truffet det endelige valg at skifte A-kasse, afleverer du en ansøgning til den nye A-kasse.

De tager sig herefter, i samarbejde med din nuværende A-kasse, af det praktiske omkring overflytningen, som ofte foregår indenfor en dag eller to. Du må ikke selv begynde at melde dig ud af din gamle A-kasse, da du kan risikere at miste eventuelle fordele, som du har optjent hos dem i tidens løb. Du vil jo ikke risikere at skulle starte forfra på 12 måneders perioden for ret til dagpenge for eksempel. Lad derfor A-kasserne ordne det med hinanden og vent blot på at modtage bekræftelsen på overflytningen via email eller med posten.